Budowa sieci elektroenergetycznych

PPU FARES sp. z o.o. wykonuje usługi na zlecenie Dystrybutorów Energetycznych oraz instytucjonalnych i prywatnych inwestorów w zakresie robót elektroenergetycznych w tym:

  • Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych kablowych nN i SN.
  • Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych nN i SN.
  • Budowa i przebudowa stacji transformatorowych napowietrznych i wnętrzowych oraz wolnostojących.
  • Wyposażenia stacji transformatorowych wnętrzowych.
  • Konserwacji stacji transformatorowych napowietrznych, wnętrzowych, wolnostojących.
  • Wynajem stacji transformatorowych przewoźnych (zasilanie placów budów).
  • Wynajem agregatów prądotwórczych do 250kVA.
  • Budowa sieci oświetleniowych.
  • Wykonywanie pomiarów wymaganych przez obowiązujące przepisy, po montażowych oraz okresowych - eksploatacyjnych, w zakresie sieci elektroenergetycznych nN oraz SN i sieci oświetleniowych.
  • Świadczenie usług w zakresie nadzoru budowy sieci elektroenergetycznych.
Oferta » Budowa sieci elektroenergetycznych

Kontakt

PPU "Fares" Sp. z o.o.
31-630 Kraków
os. Kombatantów 7

Tel/fax 012 641 41 41
012 649 49 49
tel.kom. +48 601 49 49 49

biuro@fares.pl