Budowa sieci telekomunikacyjnych

PPU FARES sp. z o.o. wykonuje usługi na zlecenie dostawców usług telekomunikacyjnych oraz prywatnych inwestorów w zakresie robót telekomunikacyjnych w tym:

 • Kompleksowa budowa kanalizacji i rurociągów kablowych z elementami towarzyszącymi (studnie kablowe, zasobniki kablowe, zewnętrzne szafy dostępowe).
 • Budowa sieci teletechnicznych napowietrznych – słupowych.
 • Budowa sieci teletechnicznych światłowodowych:
  • wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji kablowych pierwotnych i wtórnych,
  • wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów, kanalizacji wtórnych metodą pneumatyczną (wdmuchiwanie),
  • budowa mikrokanalizacji i mikrokabli światłowodowych,
  • wykonywanie połączeń spawanych kabli światłowodowych w osłonach złączowych (mufach),
  • montaż przełącznic światłowodowych.
 • Budowa sieci teletechnicznych miedzianych:
  • budowa sieci magistralnych, rozdzielczych, abonenckich.
 • Wykonywanie pomiarów linii telekomunikacyjnych światłowodowych i miedzianych:
  • pomiary reflektometryczne i transmisyjne włókien optycznych,
  • pomiary reflektometryczne, rezystancji izolacji, tłumienności kabli miedzianych.
 • Budowa infrastruktury teletechnicznej wewnątrz – budynkowej:
  • montaż traktów i koryt kablowych,
  • montaż szaf kablowych,
  • uszczelnienia przepustów instalacyjnych (w tym uszczelnienia ogniochronne).
 • Usuwanie awarii sieci teletechnicznych:
  • profesjonalnie wyposażona, doświadczona grupa szybkiego reagowania (24h/7dni w tygodniu.
 • Lokalizowanie uszkodzeń kabli światłowodowych i miedzianych.
 • Serwisowanie / konserwacja istniejących sieci teletechnicznych.
 • Wykonywanie inwentaryzacji stanu istniejących sieci teletechnicznych.
 • Świadczenie usług w zakresie nadzoru budowy sieci telekomunikacyjnych.
Oferta » Budowa sieci telekomunikacyjnych

Kontakt

PPU "Fares" Sp. z o.o.
31-630 Kraków
os. Kombatantów 7

Tel/fax 012 641 41 41
012 649 49 49
tel.kom. +48 601 49 49 49

biuro@fares.pl